Pendapatan Petani di NTT Terbesar dari Peternakan dan Perikanan

Pendapatan Petani di NTT Terbesar dari Peternakan dan Perikanan

Feb 2, 2023

NTP subsektor peternakan di NTT mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen di Januari 2023. NTP subsektor perikanan juga secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,19 persen pada Januari 2023 k

Read More